اخبار

برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی
جلسه کمیته ارزشیابی در روز دوشنبه مورخ 28 خردادماه 97 راس ساعت 12:30 باحضور اعضای کمیته در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل گردید . در این جلسه به بررسی شیوه نامه انتخاب مدیر گروه پرداخته شد و موارد به شرح ذیل به تصویب رسید
- دلایل انتخاب مدیر گروه
درتاریخ 22 خرداد1397 جلسه ی توجیهی سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی برگزار گردید.
امسال در طرح سنجش سلامت نوآموزان تعداد 20 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی در 7 پایگاه ثابت و 1 پایگاه سیار مورد ارزیابی قرار می گیرند