سرپرست شبکه شهرستان پاوه

دکتر جهانبخش ولدبیگی (دندانپزشک) 

سابقه چند سال امنای هلال احمر 

هم اکنون سرپرست شبکه می باشد.

دکترجهانبخش ولدبیگی

رئیس مرکز بهداشت