وضعیت جغرافیایی پاوه

وضعیت جغرافیایی شهرستان پاوه
پاوه در شمال غرب استان کرمانشاه در 46درجه و12دقیقه طول شرقی و35درجه و12دقیقه عرض شمالىبا فاصله 120کیلومتری از استان و45 کیلومترفاصله زمینى تا آخرین نقطه مرزی بعنوان مرکز اورامانات لهون شناخته شده وبا وسعت حدود 800کیلومتر مربع وارتفاع متوسط 1540متر از سطح دریا که از شمال به شهرستان مریوان واستان کردستان واز شرق به روانسر واز جنوب به شهرستان جوانرود واز غرب بطول 96کیلومتر با کشور عراق هم مرز می باشد.
اطلاعات جمعیتی شهرستان
جمعیت زیر یک سال
جمعیت زیر 5 سال
جمعیت زیر 15 سال
زنان 10تا       49 ساله
زنان
شوهر دار
کل جمعیت زنان
کل جمعیت مردان
کل خانوار
کل جمعیت
877
4207
11885
19202
8915
27116
28898
13332
56014
 
حدود شرقی وشمال این شهر را شاهو (شاه کو) از کوههای زاکرس که بلندترین قله آن زاوه لی ارتفاع 3370 متر تشکیل می دهد. وکوه آتشکاه درغرب پاوه با ارتفاع 2462 متر واقع کٌردیده است
پاوه دارای آب وهوای کوهستانی که در زمستانها شهر با چهره أی برفی ودربهار با منظره ای سرسبز ودر خزان پائیز با رنگهای متنوع مناظری زیبا پدید می آورد. آبشار (بل)درهجیج که بل از دل کوهی بیرون می آید.که این آب با انواع مواد مخیر معدنی که داری خواص درمانی بوده وطبق نظر کارشناسان از آب تهران بهتر است   
 رودخانه سیروان که از نظر رزاب مریوان درکردستان سرچشمه گرفته وپس از عبإر از میراب دوآب ولیله ومرخیل در محدوده جغرافیایی این شهر ستان ضمن تشکیل 34کیلومترمرز آبی وارد خاک عراق شده وبخش از دجله راتشکیل می دهد.  
شهرستان دارای سه بخش (مرکزی –باینگان- نوسود ) و6دهستان ( شرام –نیسانه –هولی – شمشیر- ماکوان شیوه سر) دارای شبکه ومرکز بهداشت درمان وبیمارستان 50تختی و7مرکز بهداشتی درمانی و25خانه بهداشت می باشد.  

 

اورامانات