اخبار

آموزش بیماریهای مشترک دام وانسان وبیماریهای منتقله از آب وغذا در بیمارستان قدس

در تاریخ 26/5/1395آموزشی یکروزه با موضوعهای بیماریهای مشترک انسان ودام و ایدز

و بیماریهای منتقله از آب وغذا برای مسول بخشهای مختلف بیمارستان قدس پاوه برگزار گردید

در ابتدای جلسه آقای سامیان کارشناس مسئول بیماریها درباره بیماری خونریزی دهنده کریمه وکنگو

با پاورپونت مطالبی پیرامون بیماری اریه دادند وسپس آقای احمد زاده کارشناس  مرکز مشاوره درباره

بیماری ایدز و همچنین نحوه اندازه گیری تست سریع ایدز توضیحات و آموزشهای مورد نیاز صورت

گرفت ودر پایان آقای سامیان در باره برنامه نظام مراقبت بیماری وبا در کشوروآمادگی شهرستان و

بیمارستان برای مقابله با طغیان احتمالی التور گزارشات ومطالبی ارایه گردید


فایل 4
فایل 3
فایل 2
فایل 1

۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ۰۸:۱۸

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید