اخبار

روز جهانی نوزاد نارس

روز جهانی نوزاد نارس

تولد نوزاد نارس یکی از چالش های مهم نظام سالمت در دنیا و ایران می باشد. مشکالت ناشی از مراقبت نوزادان نارس و عوارض مختلفی که بر روند تکاملی این نوزادان گذاشته می شود، تأثیرگذار بر شخصیت افراد، خانواده ها و اجتماع می باشد
روز جهانی نوزاد نارس
تولد نوزاد نارس یکی از چالش های مهم نظام سالمت در دنیا و ایران می باشد. مشکالت ناشی از مراقبت نوزادان نارس و عوارض مختلفی که بر روند تکاملی این نوزادان گذاشته می شود، تأثیرگذار بر شخصیت افراد، خانواده ها و اجتماع می باشد

تولد نوزاد نارس یکی از چالش های مهم نظام سالمت در دنیا و ایران می باشد. مشکالت ناشی از مراقبت نوزادان نارس و عوارض مختلفی که بر روند تکاملی این نوزادان گذاشته می شود، تأثیرگذار بر شخصیت افراد، خانواده ها و اجتماع می باشد. مطالعات جدید حاکی از آن است که برقراری تماس پوست با پوست از ساعت اول تولد در بخش زایمان و تداوم و تقویت آن در بخش های نوزادان به خصوص بخش های مراقبت ویژه نوزادن، در بهبود جسمی و عاطفی نوزادان تأثیرات چشمگیری دارد. نوزاد در داخل رحم به مدت 37تا 40 هفته رشد می کند.اگر کودک در طول این مدت متولد شود به عنوان کودک رسیده و اگر قبل از 37هفته به دنیا بیاید به عنوان نوزاد نارس خوانده می شود. هرچه نوزاد سن حاملگی )داخل رحمی( کمتری داشته باشد احتمال بروز مشکالت پس از تولد برای او بیشتر است. علل تولد نوزاد نارس: مشکالت جفت ، عفونت در مادر، مصرف الکل یا دروهای روانگردان غیرمجاز در طول بارداری ، شیوه زندگی مدرن ، اشتغال، استرس، بیماری، بارداری دوقلو یا بیشتر و مشکالت رحمی مشکالت اولیه و احتمالی نوزادان نارس: مشکالت تنفسی ،مشکالت تغذیه ای، زردی ، کم خونی ، خونریزی های داخل جمجمه، عفونت، ضعف سیستم ایمنی مشخصات ظاهری نوزادان نارس: جثه کوچکتر ، پوست نازک و شکننده و درخشان ، بزرگتر بودن سر نسبت به بدن ، دسته و پاهای باریک و دراز ، موهای زیاد بخصوص روی پیشانی توصیه های کلی در مراقبت از نوزادان نارس: در نوزادان نارس تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در تسریع روند تکامل نوزادان نارس اهمیت زیادی دارد.که شامل تماس مستقیم و طوالنی مدت پوست مادر با پوست نوزاد است که در صورت امکان هرچه زودتر پس از تولد )در ابتدا حدود یک ساعت( و سپس در فواصل طوالنی تری انجام گیرد. حمایت فیزیکی ، عاطفی و آموزشی : مادر ، پدر و خانواده بایستی توسط پزشک ، پرستار یا ماما و کادر درمان مورد حمایت قرار گیرند. از طرف دیگر حمایت اجتماع ، خانواده و همسر نیز اهمیت زیادی دارد. تغذیه انحصاری با شیر مادر در نوزادان نارس چه به صورت تغذیه مستقیم از پستان و یا استفاده از شیر دوشیده شده مادر و یا استفاده از ابزارهای کمکی باید انجام شود . واکسیناسیون نوزادان نارس طبق برنامه واکسیناسیون کشوری می باشد. در نوزادان نارس با سن زیر 34 هفته بهتر است 4هفته بعد از تولد معاینه و غربالگری از نظر رتینوپاتی)مشکالت شبکیه چشم( انجام شود. تمامی نوزادان نارس در معرض مشکالت شنوایی هستند که بایستی قبل یا بالفاصله بعد از ترخیص از بیمارستان و حدود 3ماهگی ارزیابی شنوایی شوند.

۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید