اخبار

برنامه عملیاتی طرح گسترش

شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاوه

مرکز بهداشت شهرستان

واحد گسترش

 

برنامه عملیاتی طرح پزشک خانواده

 

شهری شهرستان پاوه 1391

 

 

 

 

خرداد ماه 1391
برنامه عملیاتی پزشک خانواده شهری شهرستان پاوه

شهرستان پاوه با 58039 نفر جمعیت در شمال غربی استان کرمانشاه قرار دارد 

واحد گسترش شهرستان پاوه در قالب فعالیت های ذیل در سال 1391 نسبت به شروع

 برنامه پزشک خانواده اقدام می نماید

کل جمعیت شهرستان :  58039

جمعیت شهری : 30103

جمعیت به تفکیک مراکز شهری

مرکز شماره 1 پاوه

11045

مرکز شماره 2 پاوه

11568

مرکز نوسود

1944

مرکز باینگان

1720

مرکز نودشه

3825

جمع کل

30102

 

اهداف برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

                   ایجاد نظام ارجاع در کشور

                   افزایش پاسخگویی در نظام سلامت

                   افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت

                   کاهش هزینه‌های غیر ضروری در بازار سلامت

                   افزایش پوشش خدمات سلامت

 

 

 

 

اطلاعات وضعیت فضای فیزیکی واحدهای تحت پوشش شهرهای 100-20 هزار نفر. شهرستان پاوه

نام شهر / شهرهای 20000 تا 100000 نفر

جمعیت تحت پوشش شهر

تعداد مراکز بهداشتی درمانی طبق طرح

تعداد مراکز بهداشتی درمانی فعال

اعتبار مورد نیاز جهت توسعه فضای فیزیکی به هزار ریال

اعتبار مورد نیاز برای تامین تجهیزات مورد نیاز به هزار ریال

 

ملکی

استیجاری

 

دارای کفایت استقرار تیم سلامت

عدم کفایت استقرار تیم سلامت

 

دارای امکان توسعه فضای فیزیکی

عدم امکان توسعه فضای فیزیکی

 

پاوه

22613

2

2

 

*

 

 

200000

 

باینگان

1720

1

1

 

*

 

 

80000

 

نوسود

1944

1

1

 

*

 

 

80000

 

نودشه

3825

1

1

 

*

 

 

1000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش بینی تعداد پایگاهها و پزشکان

مورد نیاز برنامه

 

نام پایگاه مجری برنامه

جمعیت

تعداد پزشک مورد نیاز

سایر پرسنل مورد نیاز

مرکز شماره 1 پاوه

11045

5

10

مرکز شماره 2 پاوه

11568

5

10

مرکز نوسود

1944

1

7

مرکز باینگان

1720

1

7

مرکز نودشه

3825

2

8

جمع   کل

30102

14

42

 


 

فعالیت های پیش بینی شده و جدول اجرای برنامه ها

ردیف

میزان فعالیت

مسئول پیگیری

زمان اجرا

1

بررسی وضعیت موجود

مسئول گسترش     +      واحد های ستادی

17/2/1391

2

برگزاری جلسه بافرمانداری

مدیریت شهرستان  +  مسئول گسترش

19/2/1391

3

طرخ موضوع در جلسه شورای سلامت

طرح و گسترش

25/2/1391

4

تشکیل کمیته اجرایی

طرح و گسترش

26/2/1391

5

صدور ابلاغ با امضاء فرماندار

طرح و گسترش

6/3 لغایت 13/3/1391

6

بلوک بندی محدوده شهر وجمعیت

آمار   +   گسترش

6/3/لغایت 13/3/1391

7

نشست با پزشکان بخش خصوصی

مدیریت شهرستان  +  مسئول گسترش

21/3/1391

8

تامین وتهیه زیرساخت الکترونیکی برنامه

طرح و گسترش

10/3/ لغایت 30/3/1391

9

فراخوان جذب پزشکان

طرح و گسترش

3/4/1391

10

آموزش پزشکان عمومی جهت آشنایی با طرح

طرح و گسترش

دهه آخر خرداد ماه

11

آموزش کارشناسان شبکه و سازمان بیمه گر

طرح و گسترش

دهه آخر خرداد ماه

12

آموزش کلیه پرسنل

طرح و گسترش

در طول تیر ماه

13

هماهنگی بابیمه ها جهت عقد قرارداد باپزشکان

مدیریت شهرستان

24/4/لغایت29/4/1391

14

اطلاع رسانی

روابط عمومی

در طول تیر ماه 91

15

تعیین مسیر ارجاع سطح 2 و 3

اموردرمان شبکه

18/4/1391

16

آموزش تیم سلامت

واحد آموزش

17/4/لغایت22/4/1391

17

تامین زیرساختهای فیزیکی

گسترش

تیر ماه 91

18

ثبت نام جمعیت درسامانه توسط پزشک

طرح و گسترش

31/4/1391

19

ارسال اسامی ثبت نام شده به سازمانهای بیمه گر

گسترش +  آمار

شهریور ماه 91

20

نظارت پایش برنامه

گسترش

در طول اجرای برنامه

 

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ ۰۹:۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید