اخبار

گزارش عملکرد واحد گسترش

عملکرد واحد گسترش در برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع

1) برگزاری جلسه با واحدهای کارشناسی سطح شبکه به تاریخ 17/2/91و  تاکید بر

اجرای هر چه بهتر طرح ویاد آوری اجرای طرح در شهرهای شهرستان با حضور

 اعضاء تیم کارشناسی و کارشناسان ستاد شبکه

2) برگزاری جلسه با  حضور فرماندار محترم ، کارشناس بهداشت فرمانداری ، سرپرست

 محترم شبکه بهداشت و کارشناسان واحد گسترش و آمار به تاریخ 25/2/91 و لزوم

اطلاع رسانی از طریق شورای بهداشت و شورای اداری شهرستان مورد تاکید قرار گرفت  

3) تشکیل جلسه با پزشکان بخش خصوصی و توضیح چگونگی اجرای طرح در

 شهرستان با جضور سرپرست محترم شبکه و شش تن از پزشکان بخش خصوصی به

تاریخ 26/2/91 که مقرر گردید تا تاریخ 30/3/91 پزشکان بخش خصوصی آمادگی خود

را جهت همکاری و یا عدم همکاری در اجرای طرح به ستاد شبکه اعلام نمایند

4) تشکیل جلسه با اعضای شورای بهداشت شهرستان متشکل از فرماندار محترم دادگستری محترم شهرستان

فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان فرماندهی محترم هنگ مرزی فرماندهی

 محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران شهرستان - نمایندگان بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی

و سایر اعضای محترم شورای بهداشت شهرستان در  تاريخ 30/2/91 که مقرر گردید که کلیه اعضاء

حاضر  نسبت به اجرای هر چه بهتر طرح پزشک خانواده در مناطق شهری همکاری لازم را بعمل آورند

 5) جهت کلیه مراکز بهداشتی درمانی و پایگهای بهداشتی و کلیه خانه های بهداشت کد پستی 10 رقمی اخذ گردیده است

6) شماره تلفن 7227522 به منظور راهنمایی و پاسخگویی به مردم و پزشکان اختصاص یافته است

7) کلیه اعضاء  کمیته های شهرستانی مشخص و برای آنها ابلاغ صادر شده که رونوشت آنها جهت

استحضار ارسال خواهد شد.

8) مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی شناسایی شده و اطلاعات آنها

در فرم های مربوطه ارسال شده است

9) امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت در کلیه مراکز و پایگا هها فراهم است در این خصوص

 با مسئول IT    دانشگاه هماهنگی بعمل خواهد آمد.

10)             با توجه به اینکه جمعیت مراکز  شماره 1 و 2 هرکدام حدود 11000 نفر است نیاز به

بلوک بندی نیست و این کار قبلا" انجام شده است سایر مراکز هم جمعیتی کمتر از 5 هزار نفر دارند

11)             فرم مربوط به نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای پزشک خانواده تکمیل

 و به مرکز بهداشت استان ارسال شده است

12)             پزشکان بخش خصوصی به صورت کتبی آمادگی خود را برای همکاری با طرح

پزشک خانواده اعلام نموده اند .

                                                                            

     جلسه شورای بهداشت شهرستان در ارتباط با پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع

 گشترش 1 گشترش 2

جلسه با پزشکان بخش خصوصی

گسترش 3     گسترش 1 

گسترش 4 گسترش 1

۲۴ خرداد ۱۳۹۱ ۰۹:۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید