نما

SOHRABI

 DR.Satar Sohrabi

مدیر شبکه بهداشت و درمان پاوه دکتر ستار سهرابی می باشند ایشان متولد ۱۳۵۰ در شهر نوسود و متخصص رادیولوژی می باشد که دوره تخصص خود را در سال ۱۳۹۰ و دکتری عمومی را نیز در سال ۱۳۷۷ در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به پایان رسانده است.

از سوابق اجرایی وی می توان به رئیس بیمارستان قدس پاوه و رئیس مرکز بهداشت این شهرستان اشاره کرد