اخبار

برنامه عملیاتی پروژه قلب وعروق

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی
                                                                          معاونت بهداشتی: کرمانشاه                       مرکز بهداشت :   پاوه            سال: 1390          فرم شماره 1
                                                                                                                                     برنامه عملیاتی:    پروژه آموزشی                             واحد بیماریها
هدف کلی: ارتقاء آگاهی اقشار مختلف جمعیت نقاط شهری و روستایی پیرامون شناخت نقش عوامل خطر در پیشگیری بیماریهای غیر واگیر از 40%   به    60%
 
اهداف اختصاصی:
1-آموزش و بازآموزی پرسنل و پزشکان بیمه روستا ، پرسنل ستادی و رده میانی و بهورزان ، گروههای ویژه و خاص 70%   به 90%
2- اطلاع رسانی و آموزش به مردم    40% به 60%                3- تامین امکانات مربوط به تهیه متون آموزشی
4- تهیه پرسشنامه و توزیع آن در سطح جمعیت هدف
 
برنامه یا فعالیت
مسئول اجراء
مسئول پیگیری
زمان فعالیت
هزینه
پایش
 
تامین نوشت افزار
واحد بیماریها
مرکز بهداشت
شهریور
100000000
-
 
تهیه متون آموزشی 
واحد بیماریها
مرکز بهداشت
شهریور
4000000
-
 
تشکیل کمیته بیماریها ی غیرواگیر
واحد بیماریها
مرکز بهداشت
شهریور
1000000
-
 
هماهنگی برون بخشی
واحد بیماریها ومراکز
مرکز بهداشت
مهر 90
2000000
-
 
بازآموزی پزشکان بیمه روستا و پرسنل مربوط طبق دستور العمل کشوری
مراکز و خانه ها
مسئولین مراکز و پزشکان
شهریور و مهر 90
3000000
-
 
بازآموزی پرسنل ستادی و رده میانی طبق دستور العمل کشوری
واحد بیماریها
مرکز بهداشت
شهریور و مهر 90
1000000
آزمون پرسش و پاسخ
 
بازآموزی بهورزان
واحد بیماریها
مرکز بهداشت
شهریور و مهر 90
1000000
آزمون پرسش و پاسخ
 
آموزش به گروهها ی خاص (رابطین سلامت و بهداشت ، روحانیون ، مدیران ، دبیران ، معلمبن ، دانشچویان ،اعضای شوراهها ،دهیاران ،‌مربیان آموزش خانواده )
واحد بیماریها
مرکز بهداشت
شهریور و مهر 90
1000000
آزمون پرسش پاسخ
 
آموزش و اطلاع رسانی به جمعیت روستایی بالای15 سال و دانش آموزان مقطع متوسطه
واحد بیماریها
مرکز بهداشت
آبان ، آذر و دی 90
10000000
آزمون پرسش و پاسخ
 
 
 توضیح : د رصورت اجرا نشدن برنامه در زمان مقرر ادامه فعالیتها قابل تمدید و انعطاف می باشد .                                                                                                                                                                جمع هزینه ها 24000000 ریال
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
                                                                    معاونت بهداشتی کرمانشاه                       مرکز بهداشت :   پاوه            واحد بیماریها                   سال 1390           فرم شماره 2
                                                                  برنامه عملیاتی :     پروژه آموزشی بیماریهای غیر واگیر                                  
هدف کلی: ارتقاء آگاهی اقشار مختلف جمعیت نقاط شهری و روستایی پیرامون شناخت نقش عوامل خطر در پیشگیری بیماریهای غیر واگیر
اهداف اختصاصی:
1-آموزش و بازآموزی پرسنل و پزشکان بیمه روستا ، پرسنل ستادی و رده میانی و بهورزان ، گروههای ویژه و خاص
2- اطلاع رسانی و آموزش به مردم 3- تامین امکانات مربوط به تهیه متون آموزشی
عنوان یا شرح فعالیت
مسئول اجراء
حجم فعالیت
گروه هدف
تعداد گروه هدف
زمان
فعالیت
مدت فعالیت
محل
فعالیت
منابع
پایش
ارزشیابی
انسانی
تجهیزاتی
مالی
تامین نوشت افزار
واحد بیماریها
به تعداد 2500نفر
-
-
شهریور
1ماه
خانه های بهداشت
پرسنل آزمایشگاه
اعتبار مربوطه
100000000
 
-
تهیه متون آموزشی 
واحد بیماریها
 
-
-
شهریور
1ماه
خانه های بهداشت
بهورزان
وسایل بیماریابی
4000000
 
-
تشکیل کمیته بیماریها ی غیرواگیر
واحد بیماریها
به تناسب نیاز و موارد ارجاعی
کارشناسان ستادی
6 نفر
شهریور
1ماه
خانه های بهداشت مراکز
پرسنل آزمایشگاه
وسایل آزمایش
1000000
 
-
هماهنگی برون بخشی
واحد بیماریها
به تناسب نیاز
ادارات ذیربط
8 اداره
مهر 90
1ماه
خانه های بهداشت و مراکز
پرسنل آزمایشگاه
وسایل آزمایش
2000000
 
-
کارگاه آموزشی پزشکان بیمه روستا و پرسنل مربوط طبق دستور العمل کشوری
واحد بیماریها
1جلسه
پزشکان و پرسنل روستایی و ستادی
18 نفر
شهریور و مهر 90
4ساعت
مرکزآموزش بهورزی
مدرس و سخنران
رایانه و جزوه
1000000
آزمون سوالات تستی
براساس نتایج سوالات
کارگاه آموزشی پرسنل ستادی و رده میانی طبق دستور العمل کشوری
واحد بیماریها
2جلسه
پرسنل بیماریها وسایر
17نفر
شهریور و مهر 90
4ساعت
مرکزآموزش بهورزی
مدرس و سخنران
رایانه و جزوه
1000000
آزمون سوالات تستی
براساس نتایج سوالات
کارگاه آموزشی بهورزان
واحد بیماریها
2جلسه
بهورزان
54نفر
شهریور و مهر 90
8ساعت
مرکزآموزش بهورزی
مربی
جزوه و کتابچه
1000000
آزمون سوالات تستی
براساس نتایج سوالات
کلاس آموزشی برای گروهها ی خاص (رابطین سلامت و بهداشت ، روحانیون ، مدیران ، دبیران ، معلمبن ، دانشچویان ،اعضای شوراهها ،دهیاران ،‌مربیان آموزش خانواده )
واحد بیماریها
به تناسب نیاز
گروهها ی خاص
1300نفر
شهریور و مهر 90
به تناسب نیاز
بهورزی و مراکز بهداشتی درمانی
بهورزان
جزوه و تراکت
3000000
آزمون سوالات تستی
براساس نتایج سوالات
آموزش و اطلاع رسانی به جمعیت روستایی بالای15 سال و دانش آموزان مقطع متوسطه
مراکز و خانه ها
به تناسب نیاز
مردم
به تعداد 10000 نفر
آبان ، آذر و دی 90
3 ماه
خانه های بهداشت ، مساجد و مدارس
 
تراکت و بروشور آموزشی
10000000
آزمون سوالات تستی
براساس نتایج سوالات
 
۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ۰۸:۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید